Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 100/2010. 122/2013 Zb. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Všetky údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a zákona 18/2018 Zb.

Aké údaje uchovávame?

Pri vytvorení objednávky na našich stránkach zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, pretože sa jedná o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov: registračné formuláre, kontaktné formuláre, objednávkové formuláre, a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e-mailová adresa. Vaše osobné údaje sú používané za účelom poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ďalších služieb o ktoré ste požiadali.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme. Ak by aj napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies na to, aby sme zistili preferencie návštevníkov webových stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať na to, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uložia váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Pokiaľ si neželáte cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o Váš osobný údaj.

Okrem toho máte možnosť v internetovom prehliadači využiť tzv. režim inkognito (pri ktorom sa neukladajú žiadne cookies) alebo zakázať javascript. Ukladanie cookies (a tiež história prehliadania) si môžete vo vašom prehliadači zakázať, alebo pravidelne vymazávať priamo z nastavenia prehliadača, prípadne pomocou na to určeného bezplatného softvéru. Viac o správe cookies si môžete prečítať aj tu: Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

Presonalizovanie ponuky – Vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám. Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu webovú stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate. Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby. Pre odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej objednávky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

Ste v bezpečí

Správca vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Aj napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, kontaktujte nás našu e-mailovú adresu uvedenú na našej stránke.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je iba na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Vaše práva

Ako dotyčná osoba, tzn. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – tj osoby, ktorá Vaše údaje spracováva a zodpovedné osoby.

Prevádzkovateľom webového portálu na účely spracovania údajov je:

Origin Solutions,  s. r. o.
Karpatské námestie 7770/10A, 
831 06 Bratislava

IČO: 54791821
DIČ: 2121783708

Email: obchod@gigasoft.sk

Osobné údaje sú spracovávané za účelom poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a na účely marketingu, ako bolo vyššie uvedené. Prevádzkovateľ informačného systému vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje sa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ako príslušná osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – tj po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Ako dotyčná osoba máte právo aj požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, a to v prípade, že napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; pokiaľ je spracovanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracovania a tiež pokiaľ prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje (účel – poskytnutie plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy – bol splnený), ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť Vám akúkoľvek zmenu, opravu resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite.

Dozorným orgánom nad spracovaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Pokiaľ sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 1.1.2022.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám